ITL-i aasta auhinnad ja stipendium

Prindi


ITL-i aastaauhindade reglement

Aasta Tegija on inimene, inimeste rühmitus või firma, kelle teod mõtted ja/või tegevus on kõige enam mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Tegija ei pea olema mingist kindlast valdkonnast ja võib olla nii era- kui riiklikust sektorist, eeldatavasti on mõjukad tegijad tuntud ka laiemalt kui vaid teie firmas.
Aasta Idee on mõte või plaan, mis on kõige rohkem mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Idee võib olla nii realiseeritud kui realiseerimata, kuid ta peab olema laiemale avalikkusele tuntud.
Aasta Tegu on kas mõni üksik tegu, toode, teenus või projekt, millega möödunud aastal IKT maailma üllatatud on. Aasta Teo nominendiks esitamise tingimuseks on tegevuse lõpetatus. Kui teoks pakutakse toodet või teenust, peab see olema olemas ja jätkuvalt kättesaadav. Nominendiks võib julgesti pakkuda ka oma firma lahendusi.
Aasta Läbimurdja on inimene, inimeste rühmitus või firma, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud.

USTUS AGURI stipendiumi statuut

 

 Jagatud auhinnad ja stipendiumid 

2016
Aasta Idee Paberivaba logistika algatus  Eesti Ostu- ja Tarneahela Juhtimise Ühing Prolog, kes koordineerib initsiatiivi taga oleva esindusliku koostöövõrgustiku tööd.
Aasta Tegijad Kaidi Ruusalepp ja Karoli Hindriks, kes valiti Euroopa startup- ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka.
Aasta Tegu Vali-IT programmi ellukutsumine, mille käigus pakutakse 500 inimesele järgmise 3,5 aasta jooksul võimalust ümber õppida, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Aasta Tegu seadusemuudatus, mis vähendab valguskaablite paigalduskulusid, Riigikogu liikmete algatusgrupp - Tanel Talve, Andres Metsoja, Mihhail Stalnuhhin, Andres Ammas, Henn Põlluaas ja Kristjan Kõljalg.
Aasta Läbimurdja 2016 Skeleton Technologies OÜ, kiire ja muljetavaldava läbimurde eest nii Euroopas kui ka mujal maailmas.
Ustus Aguri nimeline stipendium Artjom Rjabov, TTÜ, doktoritöö teema „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“, juhendajad Aleksander Sudnitsõn, Valery SkliarovUstus Aguri nimeline stipendium Artjom Rjabov, TTÜ, doktoritöö teema „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“, juhendajad Aleksander Sudnitsõn, Valery Skliarov

2015
Ustus Aguri nimeline stipendium Ilja Šmorgun , TLÜ, doktoritöö teema „Kõikjaleulatuv interaktsioon“, juhendaja professor David Lamas.

2014
Aasta Tegu e-Estonia showroom´i teostamine, Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest.
Aasta Tegija Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, e-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest.
Aasta Idee e-residentsuse autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad), algatus mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama
Aasta Läbimurdja Taxify, ülikiirelt masskasutusse läinud teenuse loomise eest.
IKT sektori eestkõneleja Vabriigi President Toomas Hendrik Ilves, Eesti e-arengu ja e-demokraatia võimaluste tutvustamise ning propageerimise eest maailmas.
Ustus Aguri nimeline stipendium Riivo Talviste, TÜ, doktoritöö teema „Turvalise ühisarvutuse praktilise rakendamisega seotud usaldusküsimused ja tehniline keerukus“, juhendajad professorid Sven Laur ja Dan Bogdanov.

2013
Aasta Idee Tartu Ülikooli õppekava "IT õigus" ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekava "Integrated engeneering", interdistsiplinaarsed, IKT –ga seotud õppekavad
Aasta Tegija Jaak Vilo, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine
Aasta Tegu projekt „Netis sündinud“, väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel (projekti konsortsium Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater).
Aasta läbimurdja Trigoni Agri AS, IT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks
Ustus Aguri nimeline stipendium Inna Shvartsman, TTÜ, doktoritöö teema „Meetod ja vahend psühholoogiliselt realistlike simuleeritud treeningolukordade loomiseks“, juhendaja professor Kuldar Taveter.

2012
Aasta Tegija robotivõislus Robotex'i korraldusmeeskond, suurima noorte seas tehnoloogiaalast huvi tõstva võistluse Robotex korraldamise eest juba 12 aastat
Aasta Tegu tudengisatelliit ESTCube-1, interdistsiplinaarse koostöö ning kosmosetehnoloogia arendamise eest, mis aitab kaasa ka reaalainete populariseerimisele
Aasta Idee Progetiiger programm, mis loob eelduse üldhariduskoolides programmeerimise õppimiseks
Aasta Läbimurdja Eesti tarkvaraettevõte Zeroturnaround OÜ, oma teenustega hüppelise majandusliku edu saavutamise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium Sergei Astapov, TTÜ, doktoritöö teema „Adaptiivne klassifitseerimine reaalajas: jagatud agentidel põhinev lähenemine“, juhendaja professor Jürgo-Sören Preden

2011
Aasta Tegija Karmen Turk, ACTA-temaatika laiaulatusliku diskussiooni algatamise eest
Aasta Tegu e-raamatute arendaja Margus Küppar, e-raamatute ja lugerite jõulise populariseerimise ning läbimüügi suurendamise eest
Aasta Idee Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, avaliku sektori valduses oleva teabe teenuste väljatöötamiseks ettevõtetele kättesaadavaks tegemise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium Konstantin Tretjakov, TÜ, doktoritöö teema „Masinõppe meetodid bioinformaatikas“, juhendaja professor Jaak Vilo

2010
Aasta Tegija Garage 48 Sihtasutus, Eesti start-up vaimu edendamise eeskuju
Aasta Tegu Eesti IT sektor, valutu ülemineku eest eurole
Aasta Idee IT Akadeemia, Eesti IKT hariduse parendamise diskussiooni algatamise ja eestvedamise eest Arengufondi poolt
Ustus Aguri nimeline stipendium Dan Bogdanov, TÜ, doktoritöö teema „Privaatsust säilitav andmetöötlus praktilistes rakendustes“Ustus

2009
Aasta Tegija Kalev Pihl, internetiturvalisuse teadlikkuse tõstmise eest laste, noorte, lastevanemate ja lastega töötajate hulgas
Aasta Tegu Ericssoni tehase avamine, oluline investeering IKT valdkonda, mis näitas suure rahvusvahelise ettevõtte usku Eesti riiki ja inimestesse
Aasta Idee EstWin, kogu Eestit uue põlvkonna lairibainternetiga katmine. Väga hea näide IKT ettevõtete koostööst, mis loob aluse uute IT teenuste loomiseks
Aasta Pidur Sander Mägi, 24 IKT ettevõtte 10 miljoni kroonise ühise eksporditoetuse taotluse torpedeerimise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium Jüri Reimand, TÜ, doktoritöö teema „„Geenivõrgustike funktsionaalne analüüs“, juhendaja Jaak Vilo

2008
Aasta Tegija Margus Püüa, Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna era ja avaliku sektori koostöö edendamise eest
Aasta Tegu NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse käivitamine, Eesti info ja kommunikatsiooni valdkonna oskuste rahvusvahelisel tasemel ära kasutamine küberturvalisuse teemade uurimis- ja arendustegevuses.
Aasta Idee Eesti IKT Demokeskus, uudse lähenemise eest Eesti info- ja telekommunikatsiooni sektori toodete ja lahenduste integratsioonist tekkiva sünergia demonstreerimisel ning sektori koostöö arendamisel
Ustus Aguri nimeline stipendium Maksim Jenihhin, TTÜ, doktoritöö teema “Täiendatud isetesti meetodid kiipsüsteemidele”, juhendaja professor Raimund Ubar

2007
Aasta Tegija Allan Martinson, Arengufondi loomise eestvedamise ja IKT valdkonna aastatepikkuse edendamise eest
Aasta Tegu “Arvtikaitse 2009”, Era- ja avaliku sektori ühisprojekti käivitamise eest, mis muudab kolme aasta jooksul infoühiskonna teenuste kasutamise olulisel määral turvalisemaks
Aasta Idee Mobiil-ID teenus AS EMT, alternatiivse mobiiltelefonil põhineva autoriseerimislahenduse põhimõtte väljatöötamise eest.
Ustus Aguri nimeline stipendium Tarmo Robal, TTÜ, doktoritöö teema “Veebipõhiste süsteemide ja teenuste rakendamise projekteerimine”, juhendaja professor Ahto Kalja

2006
Aasta Tegija Andres Keevallik, aastatepikkuse töö eest tehnikahariduse, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse eest seismisel ing aktiivse tegustemise eest IKT valdkonna edendamisel
Aasta Tegu e-Valimised, e-valimiste õnnestunud läbiviimiste ja selleks vajalike lahenduste loomise eest Ustus Aguri nimeline stipendium Tanel Alumäe, TTÜ, doktoritöö teema “Eesti keelse kõne tuvastus”, juhendaja emeriitprofessor Leo Võhandu

2005
Aasta Tegija Peeter Marvet, väsimatu toimetamise eest infotehnoloogia sõnumi laiadesse rahvamassidesse kandmise nimel, Eesti IT ja telekommunikatsioonisektori huvide kaitsmine EL-i bürokraatia keerkäikudes
Aasta Tegu ID-pilet, AS Sertifitseerimiskeskus, ID-pilet on unikaalne pretsedent “piletisüsteemide maailmas” ja täiesti uudne lähenemine pileti mõistele. Tegemist on on-line’s soetatava ja kontrollitava sõiduõigusega, kus kogu informatsioon asub ühes andmekeskuses.
Aasta Haridusauhind Eesti e-Ülikool, EITSA poolt administreeritav kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö arendamine ja lihtsustamine e-õppe erinevate vormide juurutamisel.
Ustus Aguri nimeline stipendium Ilja Tšahhirov, TTÜ, doktoritöö teema Digitaalallkirja ühilduvus riikide vahel, juhendaja Prof Jaak Tepandi.

2004
Aasta Tegija e- Riigi Akadeemia, e- info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane arendus- ja analüüsikeskus, mille eesmärk on koolitada Eesti juhtivate IT-spetsialistide kaasabil endiste SRÜ, Ida-Euroopa ja Aasia riikide tippametnikke
Aasta Idee Riiklik riskikapital fond, Juhan Parts, Meelis Atonen, Raul Malmstein
Aasta Tegu Skype internetitelefoni projekt, eestlaste kaasabil loodud internetitelefon Skype millega saab interneti vahendusel teha tasuta telefonikõnesid üle maailma.
Ustus Aguri nimeline stipendium Marion Lepasaar, TTÜ, juhendaja Ahto Kalja.

2003
Aasta Tegija Marek Tiits
Aasta Tegu Doc@home

2002
Aasta Tegija Uuno Vallner, IKT visionäär ja edendaja
Aasta Idee ID kaardi käivitamine
Aasta Tegu Projekt „Vaata maailma“

2001
Aasta Tegija Linnar Viik, EV peaministri nõunik
Aasta Idee E-VIIS, Elektroonne Valistuse istungite infosüsteem
Aasta Tegu EMT e-parkimisteenus
Aasta Haridusauhind IT Kolledž

2000
Aasta Tegija Mart Laar EV peaminister, progressiivsete ideede ja lahenduste toetaja IT valdkonnas
Aasta Idee IT Kolledž
Aasta Tegu Tele2 tasuta internet

1999
Aasta Tegija Toomas Sõmera, Eesti Telekomi peadirektor, infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonna arengu edendaja

1998
Aasta Tegija Jaak Tepandi, TTÜ professor, Eesti infopoliitika raamkava koostaja