Haridus

Prindi
Tööjõud ja haridus on üks neljast põhivaldkonnast, millega ITL tegeleb. 

Eesmärk: Töömaailma tulevate IKT spetsialistide arv kasvab
(s.o. kõrg- ja kutsekoolide lõpetajad, IKT ümberõppe programmide lõpetajad, välismaalt Eestisse tööleasuvad spetsialistid) 

2017. a. eesmärgid: 
  • ITL-i prioriteetseks valdkonnaks on tööjõu ja hariduse valdkond, kus jätkame koostööd kõrgkoolidega õppekavade arendamiseks vastavalt tööandjate vajadustele. 
  • Jätkub IKT valdkonna noortele populariseerimise teavitusürituste programm. 

2016. a. tegevused: 
  • IKT valdkonna populariseerimistegevuste kaasmõjul on kõrgkoolides IKT erialadel vastuvõtt stabiilne, samas kui õppijate huvi teiste erialade vastu on langenud. 
  • ITL-i algatatud tarkvaraarendajaks ümberõppe programmi läbiviimiseks korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riigihanke ja esimeste koolitustega (kokku 40 õppijat) alustati jaanuaris 2017. 
  • ITL korraldas IKT valdkonna ja hariduse populariseerimisel koostööd MTÜ-ga Geeks on Wheels'iga ja korraldasime 12 teavitusüritust koolides. 
  • Tagasi Kooli programmiga koostöös toimus "Reaalainetega edukaks" fookuskuu märtsis, läbi viidi ligi 200 koolitundi 12 maakonnas, IKT erialasid tutvustati neljal noortemessil. 
  • ITL - kui üks HITSA asutajatest - osales aktiivselt IT Kolledži ja TTÜ ühinemise ettevalmistuse protsessis. 
  • Olime kaaskorraldajaks IKT hariduskonverentsile "Tööandjate ootused IKT-oskustele" septembris, osalejaid oli 200.