Liikmed

Prindi

Hetkel on liidul 85 liiget.
Eriliste teenete eest IKT sektoris on liit tunnustanud 3 inimest ITL-i auliikme nimetusega.

Tallinna Ülikool

Aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Telefon: 640 9101
E-post: tlu@tlu.ee
Faks: 640 9116
Kodulehekülg: www.tlu.ee

Previous 73/88 Previous

TLÜ Informaatika Instituudi teadus- ja arendustegevuse fookuseks on digitaalsete õpiökosüsteemide ning inimese ja arvuti interaktsioooni problemaatika, sh töökohapõhist õpet toetavad tarkvaralahendused ning nende kasutamise metoodikad. Instituudi haridustehnoloogia keskuses on arendatud terve rida innovaatilisi tarkvaralahendusi nagu näiteks kompetentsihaldamist ja reflektsiooni võimaldav e-portfoolio DiPo, õpiressursside koosloome- ja salvestuskeskkond LeMill, õpihaldussüsteemid IVA, ViKo ja Dippler jmt.
TLÜ pakub IKT valdkonnas tasemeõpet kõikidel kõrgharidusastmetel, kusjuures kahel õppekaval on õpe ingliskeelne (inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava ning infoühiskonna tehnoloogiate doktoriõppekava).

ITL-i assotsieerunud liige alates 08. juuli 2009.

Tagasi nimekirja