Aukohus

Prindi

 

Aukohus kontrollib Eetikakoodeksi järgimist ITL-i liikmete poolt ja käsitleb vastavaid kaebusi, aidates sellega kaasa infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkondade mainet kahjustavate juhtumite vältimisele ning lahendades ettevõtjate vahelised probleemid organisatsiooni siseselt. Aukohtu koosseisu valib ja kinnitab Liidu Üldkoosolek 2 aastaks.

Aukohtule saab esitada kaebuse posti teel aadressile Lõõtsa 6, 11415 Tallinn või e-posti aadressile info@itl.ee.

26. novembri 2015 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aukohtu koosseis:

Ave Piik - aukohtu esimees
Advokaadibüroo Derling OÜ

Märt Haamer - aukohtu liige
Overall Eesti AS

Ain Järv - aukohtu liige
Ridango AS

Avo Kask - aukohtu liige
CGI Eesti AS

Oleg Shvaikovsky - aukohtu liige
Nortal AS

Eero Tohver - aukohtu liige
Uptime OÜ