2010 koolitused

Prindi

Koolitusi on rahastatud EAS-i Teadmiste ja oskuste arendamise programmist, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

1. Koolituse nimi: Microsofti Partnerkonverents 2010
Koolituse aeg:
11.-15. juuli 2010
Koolituse sisu: https://partner.microsoft.com/global/40018508
Sihtgrupp: Microsofti partnerid, IT-teenustega tegelevad ettevõtted
Koolituse koht: Washington, USA
 
2. Koolituse nimi: Projektijuhtimise veebipõhine kursus
Koolitaja:
Anu Lukats-Sang
Koolituse aeg: 01.11.-05.12.2010
Koolituse sisu ja sihtgrupp:
Kursus on mõeldud kõigile, kellel on kokkupuuteid terve projekti juhtimisega või kes vastutavad mingi osa eest projektis ja soovivad oma teadmisi projektidega töötamise alal uuendada või täiendada. Kursus sobib ka kõigile kes soovivad teada saada, mis on projekt ja mida tähendab projekti juhtimine ning selles osalemine.
Selle kursuse käigus saad teada:
• Mis on projekt, millised on erinevad projekti tüübid, kes on projekti osapooled ning milliseid probleeme või ette näha
• Mis on projekti eesmärgid ja kuidas neid sõnastada ning millised on projekti faasid
• Kes on projekti juht ja kuidas projekti töögruppi moodustada
• Mida tähendab projekti juhtimine, kvaliteedi kontroll ja hindamine
• Mida projektis tuleb planeerida, aruandlus ja selle erinevad meetodid
Koolituse koht: veebipõhine
Koolituse kestvus on 5 nädalat. Osaleja võib igal hetkel oma kontole siseneda ja lugeda teooriat ning lahendada ülesandeid.Kursus on koos lektoriga, ehk koolituse alguses lepivad nii koolitatav kui koolitaja kokku, ülesannete ja küsimustele vastamise korra.
 
3. Koolituse nimi: Gartner Symposium-Itxpo 2010
Koolituse aeg:
08.-11. november 2010
Koolituse sisu: gartner.com/eu/symposium
Sihtgrupp: ettevõtete juhtivtöötajad (juhtkond)
Koolituse koht: Palais Des Festivals, Cannes, Prantsusmaa

4. Koolituse nimi: Business Process Management, Processes Architecture and Metrics (Äriprotsesside juhtimine, äriprotsesside arhitektuur ja mõõdikud)
Koolituse aeg: 11.-12.11.2010
Koolitaja: Roger Burlton, Stamford Global
Koolituse sisu: seminaril analüüsitakse ettevõtte äriprotsesside arhitektuuri ja omavahelisi seoseid ettevõtte teiste võimekustega. Seminaril pööratakse erilist tähelepanu protsessijuhtimise tulemkaardile, mõõdikute seadmisele ja jälgitavusele ning eesmärkide saavutamisele.
Vaata koolituskava manusest (lõplik kava täpsustamisel veel pisut arhitektuuri ja mõõdikute poole)
Sihtgrupp: koolitus on mõeldus kõigile, kelle on kokkupuuteid äriprotsesside juhtimise ja arendamisega (äripoole ja IT juhid, kvaliteedijuhid/-spetsialistid, ettevõtte arhitektid, protsessiomanikud)
Koolituse koht: Tallinn
Koolitusel osalejate arv: 20 inimest

5. Koolituse nimi: Projektide loomine ja jälgimine Project 2003/2007 abil
Koolitaja:
Henn Sarv
Koolituse aeg: 11.-12.11.2010, kaks päeva kella 10.00-16.00.
Koolituse sisu ja sihtgrupp:
Kursus on mõeldud kõigile, kelle tööks on projektide juhtimine ja kes soovivad kasutada abivahendina Project 2007. Kursus ei eelda varasemat Projecti kasutusoskust ja sobib ka iseõppijatele teadmiste täiendamiseks, küll aga eeldame, et osalejatel on ettekujutus, mis on projekt. Kursuse käigus kasutatakse klassis Project 2007 versiooni, ent saadavad teadmised ja oskused võimaldavad efektiivsemalt töötada ka varasemate versioonidega.
Project 2007 erisused ja eelised võrreldes varasemate versioonidega
• Project 2007 erisused ja eelised võrreldes varasemate versioonidega
• Projecti kasutusvõimalused projekti eri etappides
• Projekti tegevuste kirjeldamine
• Projekti ajagraafiku loomine
• Ressursside lisamine ja haldamine
• Projekti plaani ja eelarve vormistamine
• Projekti tegevuste jälgimine
Peale kursust muutub Project 2007 tüütust kohustusest projektiplaanide joonistamisel abivahendiks, mis võimaldab kokku hoida Sinu väärtuslikku aega ning kindlustab projekti tegevuste, ressursside ja eelarve lihtsa jälgimise.
Koolituse koht: Tallinn