Mis on Eesti IKT klaster?

Prindi

Eesti IKT klaster tegeleb klastri partnerite jaoks oluliste teemadega nagu e-tööstus, e-riigi lahendused, intelligentsed transpordisüsteemid, küberturvalisus, asjade Internet, reaalaja majandus.

Klastri peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
- erinevate ekspordi ning rahvusvahelistumist toetavate tegevuste toetamine;
- klastripartnerite kompetentside tõstmine;
- ühiste arendusprojektide loomise toetamine;
- koostöö korraldamine teiste majandussektoritega.

Klaster osaleb ka Kesk-Läänemere Interreg programmi projektis „ICT Meta Cluster“, Cosme projektis „5FOREXCELLENCE“ ning EUSBSR projektis „Internet of Business“.

Klastri 2015-2010 strateegia ja tegevuskava

Varasemad projektid: