Seadusloome

Prindi
Suhted riigiga on üks neljast põhivaldkonnast, millega ITL tegeleb. 

Eesmärk: Eesti on usaldusväärsete infoühiskonna teenuste kasutamisel number üks maailmas

2017. a. eesmärgid: 
  • Suhetes riigiga on eesmärgiks anda ITL-i sisend Euroopa Liidu Digitaalse siseturu strateegia alusel tehtavate õigusaktide ja strateegiate muutmise avalikele konsultatsioonidele ja direktiivide või regulatsioonide eelnõudele. 
  • Eesti Euroopa Liidu eesistumine - IKT ettevõtete esindamine.

2016. a. tegevused: 
  • Saavutasime uues Hädaolukorra seaduses regulatsioonid, mis on suures määras vastavuses sideettevõtete huvidega ja arvestades ristsõltuvusi teiste valdkondadega. 
  • Euroopa Komisjoni Digital Single Market strateegia raames panime aastal 2016 kokku ITL-i positsioonid järgnevate EL konsultatsioonide kohta: elektroonilise side õigusraamistik, geoblokeering, veebiplatvormid ning satelliidi ja kaabli direktiiv. 
  • Rääkisime kaasa erinevate Euroopa Liidu toetusmeetmete rakendamise määruste koostamisel, mis mõjutavad kõigi IKT ettevõtete majandustegevust järgnevatel aastatel. 
  • Lairibavõrkude arendamise teemal tegelesime sidevõrkude ehitamise kiirendamise direktiivi ülevõtmisega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud nn viimase miili kontseptsioonile ettevõtete sisendi andmisega. 
  • ITL osales jätkuvalt uue Riigihangete seaduse (uute EL direktiivide ülevõtmine) koostamisel, esitades ettepanekuid, kuidas sätestada regulatsioonides näiteks hanke maksumus elutsükli kulude järgi, raamhangete vastutus, tööjõumaksude tasumine sektori keskmisel tasemel. 
  • Seoses vajadusega koordineerida e-arvete teema käsitlemist, moodustati ITL-is e-arvete toimkond. 
  • ITL oli ametlikult esindatud 37 riigiasutuste, partnerorganisatsioonide või koolide poolt moodustatud komisjonis ja nõukogus. Neist olulisemad on E-Eesti Nõukogu, IT Akadeemia juhtkomisjon, IKT kutsenõukogu liikmed ja OSKA valdkondlik komisjon.