Tööstus 4.0

Prindi

Mida tähendab tööstuse digitaliseerimine? 
Tööstus 4.0 on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela lõikes tööstusettevõtte tootlikkuse suurendamiseks. 
Eesti konkurentsivõime säilitamiseks, aga veelgi enam parandamiseks, on vaja järgnevatel aastatel teha olulisi investeeringuid tööstuse kaasajastamisse. Tööstuse digitaliseerimine tähendab erinevate tehnoloogiate enda kasuks tööle panemist ning seeläbi masinate integreerimist terviklikuks süsteemiks tehases, mille kaudu on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. 

ITL ja tööstuse digitaliseerimine? 
Tootmise digitaliseerimine on kõige suurem osa Tööstus 4.0 kontseptsioonist. See tähendab erinevate kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste koos rakendamist tootmises, et suurendada tulusid või alandada kulusid. Uued sensorid, rohkem andmeid ja arenenud analüütika võimaldavad ettevõtetel uuendada protsesse ja jõuda nutikama tootmise ning kõrgema tootlikkuseni. 
Soovime luua ühtset Tööstus 4.0 koostööplatvormi ning tegutseme selle nimel. Eesti IKT klaster on selleks koondanud parimad tööstuse digitaliseerimise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted, nagu Proekspert, Tieto, BCS Intera, Helmes, Columbus, LeanEst, Fujitsu. Ootame teisigi IT-praktikuid kaasa lööma. 

Tootmislahenduste projektid ja algatused  
„Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine“ on Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜ koostööprojekt. 
Tööstuse digitaliseerimisega on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. Materjalist saab toode õigeks ajaks valmis ja masinad on kenasti koormatud. Läbi parema planeerimise vähenevad plaanivälised ületunnid ning nendega seonduv kulu.

     

Kuidas alustada? 
Muutuste vajadus lähtub ettevõtte strateegiast, tööstuse digitaliseerimine peaks algama ettevõtte vajaduste analüüsist. 
Infovoldik PDF-failina: Tööstus 4.0